Bezoekersprofiel 2019

Op basis van de registratie van zijn bezoekers stelt de organisatie na iedere editie een bezoekersprofiel samen. Op basis daarvan krijgen standhouders van de jongste editie inzicht in de ontvangen bezoekers, terwijl belangstellenden zicht krijgen op de bezoekers, die zij op hun stand kunnen verwachten.

 

Beursbezoekers

  Woensdag 3.898
  Donderdag 5.320
  Vrijdag 3.931
  Totaal 13.149

Nationaliteit

België 2,44%
Nederland 96,34%
Anders 1,22%

Reden van uw bezoek

Informatie opdoen 25,21%
Kennis opdoen 24,94%
Leverancier zoeken 7,55%
Noviteiten bekijken 15,31%
Oriëntatie facilitair en gebouwbeheer 12,30%
Relatiebeheer 13,84%
Anders 0,85%

Postcode

1 18,48% 15,62%
2 14,56% 14,73%
3 23,58% 16,95%
4 6,88% 7,81%
5 13,02% 12,34%
6 9,46% 10,72%
7 7,43% 9,73%
8 4,02% 5,98%
9 2,57% 6,12%
  postcodegebied bezoekers bevolking

Functie

Architect (inrichting en ontwerp) 2.99%
Bestuurder 3,92%
Directielid 20,73%
Facilitair manager 17,43%
Facilitair medewerker 10,83%
Gebouwbeheerder 4,7%
Anders 39,4%

Beslissingsniveau

Adviserend 33,91%
Beslissend 28,04%
Medebeslissend 32,71%
Anders 5,34%

Organisatiegrootte

10 of minder werknemers 20,22%
11 - 25 7,56%
26 - 100 15,22%
101 - 250 12,69%
251 of meer 44,31%

Sector

Bedrijfsleven 51,85%
Onderwijs 12,17%
Overheid 11,61%
Zorg 8,29%
Anders 16,08%