ONZE COMMUNICATIE

Al vanaf de oprichting van de vakbeurs Facilitair in 1999 in Nederland streeft HoLaPress Communicatie naar een maximale bezoekers- en deelnemerswerving. Daartoe bedient de organisatie zich van een zeer uitgebreid communicatienetwerk met zowel potentiële deelnemers als bezoekers. Zo kent het evenement al vele jaren eigen bezoekersmagazines, zowel schriftelijk als digitaal, standhouderskranten, websites en bedient het zich veelvuldig van direct marketing.

Daarnaast werkt de organisatie in zijn werving samen met mediapartners. Daaronder uitgevers van vakbladen en digitale media; belangenorganisaties met een eigen uitgave én uitgevers van special interest uitgaven. Ook probeert de organisatie de massamedia te interesseren om over het evenement te berichten, waaronder kranten, tijdschriften, radio en nieuwssites. Daarbij lopen de uitingen uiteen van adverteren en het meesturen van een folder tot en met het schrijven van redactionele bijdragen en zelfs bijlagen.

Tenslotte probeert de organisatie haar deelnemers aan te sporen om ook hun relaties te interesseren voor een bezoek. Daartoe verstrekt het niet alleen kosteloos uitnodigingskaarten en stickers, maar organiseert het ook bijeenkomsten op de beursvloer, die het deelnemers gemakkelijk maken om met hun relaties te communiceren.

Op basis van deze communicatie slaagde HoLaPress Communicatie er niet alleen in een hoog aantal professionals uit de sector voor zowel deelname als bezoek te interesseren. Ook ontwikkelde de organisatie daarmee een stem in maatschappelijk Nederland waarmee het vakgebied van facilitair management een zeer gewaardeerde plaats in de Nederlandse economie is gaan innemen.