UW BEZOEKERS

Bezoekers, zowel naar kwaliteit als kwantiteit, vormen de kern van iedere vakbeurs. Daarom doet HoLaPress Communicatie er als organisatie alles aan om alle professionals op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer te bewegen naar de vakbeurs te komen.

HoLaPress Communicatie houdt na iedere editie onder de bezoekers een bezoekerenquête. De resultaten van de bezoekersenquête over editie 2014 van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer België vindt u hier terug.